Můj pohled na svět v podobě obrazů bych nazval pokusem o zachycení pocitů člověka, v časovém úseku na situace v konkrétní realitě přírody, civilizace, psychiky, vzpomínek na historické, geografické, fysikální chemické a biologické souvislosti v daném společenském řádu v němž nyní vědomě existuji. Nová psychologie formy by byl snad správný název pro mé malířské úsilí.

Josef Wagner (1938-2016)

Život.

Josef Wagner se narodil 1938 v pražských Holešovicích. Od mládí byl obklopen jak prací svého otce sochaře Josefa Wagnera (1901-1957), jednoho z představitelů české sochařské avantgardy, tak matky sochařky Marie Kulhánkové-Wagnerové (1917-1986). Sochař byl i jeho o pět let mladší bratr Jan Wagner (1942-2005).

J. W. sám začínal jako sochař (účast na bienále prostorových forem v polském Elblagu), následně vystudoval architekturu na pražské UMPRUM, později se však jednoznačně rozhodl pro malbu, kresbu a grafiku. Mezi blízké přátele jeho předčasně zesnulého otce patřili například František Tichý, František Muzika, Emil Filla, Josef Sudek, František Šmejkal, Jan Maria Tomeš, Jaroslav Seifert a další. Tento okruh přátel, stejně jako pozdější přátelství s malířem Mikulášem Medkem, mělo na Josefa Wagnera velký vliv.

Tvorba.

Malíř, který bytostně patřil ku Praze a k českému prostředí, je typickým příkladem umělce, který svým dílem nejprve uhranul zahraniční galerie a sběratele.

Spolek Josefa Wagnera

Spolek vznikl v roce 2021, je neziskovou organizací. Zabývá se odborným zpracováním uměleckého odkazu rodiny Wagnerů v dobových i kritických souvislostech.